Quintet de la setmana de l’EBV

Voleu saber quin és el quintet de la setmana en l’EBV?

En l’EBV sabem que el més important és la nostra cantera i volem possar com actituds i accions que creiem que són exemplar per a tots. Per això triem cada setmana el quintet “ideal”: podeu consultar el quintet de la setmana per als jugadors de cistella menuda o per als de cistella gran.

Vos recordem que segueix en marxa la campanya d’inscripcions de mitja temporada.

Podeu consultar més novetats en www.ebvila-real.com